ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Tháng 9.2018  trường Mẫu giáo Mỹ Quý tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019 nhằm kiện toàn BCH chi đoàn và đẩy mạnh hoạt động phong trào đoàn thể của đơn vị.

Kết quả các đồng chí sau đây đắc cử BCH nhiệm kỳ 2018-2019

  • Bí thư: Huỳnh Thuỳ Linh
  • Phó bí thư: Lê Thị Thuý
  • Uỷ viên: Phạm Thị Thanh Trúc

Xin chúc các đồng chí có một nhiệm kỳ hoạt động đạt nhiều thành công.

KD