TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ QUÝ THAM GIA NGÀY HỘI GIAO LƯU VÀ HỘI KHỎE MĂNG NON CHO TRẺ 5 TUỔI

Theo kế hoạch hằng năm hội thi của bé vòng huyện nhằm mục đích của hội thi tạo điều kiện cho các trẻ có sân chơi bổ ích, giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ. Khuyến khích trẻ tham gia nhằm thể hiện những tố chất thể lực đặc biệt của cá nhân.

Giúp trẻ có những hiểu biết cơ bản hành vi và thói quen ban đầu việc chấp hành quy định giao thông.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật giao thông đến các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng.

 

Thực hiện theo công văn của phòng Số: 186/PGDĐT-NV Tháp Mười, ngày 29 tháng 3 năm 2019 V/v Tổ chức Ngày hội giao lưu của bé và Hội khoẻ măng non huyện Tháp Mười năm học 2018-2019.

Trường mẫu giáo Mỹ Quý đã tuyển chọn và đưa trẻ đi dự ngày hội giao lưu và hội khỏe măng non vòng huyện vào các ngày 20,21,25,26/ 04/2019. Trường đã tham gia ngày hội hội giao lưu và hội khỏe măng non với tinh thần tích cực, nhiệt tình đoàn kết và sau 4 ngày thi  trường đã đạt các thành tích sau:

  1. Bé khỏe bé ngoan trường đạt: 5 cháu/5 cháu.
  2. Bé khéo tay trường đạt các giải sau: Vẽ đạt 1 giải nhì, Nặn: đạt 1 giải khuyến khích. Xé dán: đạt 1 giải nhất và có trẻ được tuyển chọn dự thi vòng tỉnh.
  3. Bé vui giao thông trường đạt giải Nhì.
  4. Hội khỏe măng non trường đạt 1 giải nhì, và 1 giải Nhì phần thi trò chơi ném bóng vào rổ.

Xin chúc mừng cô trò của trường đã hoàn thành tốt các hội thi trong năm học 2018-2019 với kết quả tốt.

IMG_1556246578991_1557196722754IMG_1556164481861_1557196729032IMG_1556246576138_1557196726677IMG_1556161219306_1557196735313IMG_1556161176762_1557196745601

KD