sinh nhật đoàn viên quý 2

Ngày 24  tháng 5 năm 2018 trường Mẫu giáo Mỹ Quý tổ chức sinh nhật cho đoàn viên có sinh nhật trong 3 tháng 4, 5, 6 năm 2018.

Với nhiều hoạt động vui vẻ giúp đoàn viên có nhiều niềm vui trong ngày sinh nhật của mình.

HAPPY BIRTHDAY.IMG_1529508485969_1529508536863 IMG_1529508491098_1529508534625 IMG_1529508492712_1529508550997 IMG_1529508493074_1529508542326 IMG_1529508495053_1529508530684IMG_1529507307798_1529507554214